Al VIII-lea Simpozion. 2013
"Stiinte exacte si mai putin exacte"
 
     
 
Cuvânt din partea organizatorilor
Pare mai puţin obişnuit ca un asemenea simpozion sã se desfăşoare sub egida unor universităţi tehnice cum sunt ceea a Moldovei din Chişinău şi „Gh. Asachi”, Iaşi. Este insă cert că ştiinţa şi tehnica fac parte din cultura şi civilizaţia unui popor, reprezentând componente esenţiale ale societăţii umane şi ale istoriei. Cum se ştie, istoria ca o suma a dezvoltării tuturor laturilor sociale, materiale şi spirituale ale societăţilor trebuie reamintită periodic nu numai la nivelul unei generaţii, ci de mai multe ori pentru fiecare generaţie pentru că istoria si învăţămintele ei se uită suficient de repede fără sa fie conştientizate. Şansa de a greşi din nou este foarte mare. Pe de alta parte se ştie că cine nu are trecut nu are viitor, în sensul că un trecut valoros poate pregăti un viitor pe măsură. Marele Eminescu a formulat magistral adevărul „La trecutu-ţi mare, mare viitor”. Organizatorii consideră că fiecare membru al unei naţiuni trebuie să conştientizeze acest adevăr si să facă ceva pentru a-l materializa.
Tematica simpozionului se înscrie in acest context fiind dirijată pe doua mari domenii.
Prima tematică - Cucuteni 5000 - Redivivus se referã la tot ce ţine de cultura si civilizaţia Cucuteni, care se regăseşte pe o suprafaţă de cca. 300.000 km pătraţi, începând din sud estul Transilvaniei, zona Braşovului si a Brãilei, cuprinzând toată Moldova cu excepţia unei părţi din sud-est si oprindu-se în nord în Galicia, Volhînia, Ucraina de vest panã la Niprul mijlociu, satul Tripolie ca punctul nord-estic cel mai avansat. Elementele acestei culturi încep din epoca finala a pietrei şlefuite până la apariţia podoabelor din arama. Începuturile culturii si civilizaţiei Cucuteni se situează intre anii 3600 si 3400 i.e.n. Aceasta cultura s-a dezvoltat si a dăinuit cca. 700-800 ani. La modul superficial această cultură este cunoscută mai mult prin ceramica specifică pictată tricrom cu alb, crem, roşu crud sau negru şi desene continuu spiralate şi neintersectate. Volumele vaselor ceramice reprezintă asocieri de corpuri geometrice realizate în epoca, în care geometria spaţială nu era încă cunoscută. Toate acestea atestă indubitabil faptul că autorii acestor mici opere de artă erau deosebit de dotaţi intelectual având şi o percepţie a frumosului neaşteptată pentru epoca ceea. Suprafaţa mare, pe care s-au găsit urmele acestei culturi şi civilizaţii, centrul acesteia părând sã fie zona Iaşului, comuna Cucuteni aflată la cca. 10 km nord-est de Tg. Frumos, ne face să credem că foarte multe vestigii cucuteniene încă nu au fost găsite.
Pe de altã parte ceramica cunoscută nu reprezintă decât o parte a civilizaţiei şi culturii cucuteniene. Ar fi, deci, interesant să se cunoască şi alte aspecte ale culturii şi civilizaţiei cucuteniene cum ar fi: cultivarea cerealelor, uneltele aferente, locuinţele, organizarea socială, tradiţiile, portul şi celelalte aspecte ale vieţii spirituale şi materiale. Toate acestea sunt încă departe de a fi binecunoscute, şi chiar dacă sunt cunoscute reconsiderarea lor la nivelul cunoştinţelor de astăzi ne-ar releva noi faţete nebănuite. Orice idee în acest domeniu, oricât de neaşteptată şi neconvenţională ar fi, este binevenită - chiar si formele de continuare a acestei culturi poate fi in zilele noastre. Cu toate că meşteşugul olăritului cucutenian a fost abandonat, calităţile intelectual-artistice sigur s-au transmis genetic de-a lungul tuturor generaţiilor pană în ziua de astăzi.
A doua tematică a simpozionului se referã la Ştiinţe exacte si mai puţin exacte. După părerea organizatorilor ştiinţele exacte se referă în special la cunoaşterea materiei inerte, unde legile cauzalităţii sunt mai evidente şi cuantificabile. În acest domeniu ar intra electricitatea, magnetismul, hidraulica, mineralogia, mecanica, rezistenţa materialelor şi altele. Ştiinţele mai puţin exacte se referă la materia vie, unde legile cauzalităţii sunt mai greu de stabilit, ceea ce este foarte evident la ştiinţe ca: filologia, istoria, juridicã, psihologia, astrologia, neurologia etc., în care s-ar putea aplica prin similitudine, extrapolare, analogie, sau alte metode ale muncii intelectuale cunoştinţele obţinute în ştiinţele exacte.
Ar fi foarte util să se propună şi să se găsească colective de cercetare interdisciplinară din cele două mari zone cum ar fi: un colectiv format din muzicieni pictori şi fizicieni, sau astrologi astronomi şi fizicieni. Aici aşteptăm din partea participanţilor să vină cu tot felul de propuneri, care să permită să se realizeze cunoaşteri importante şi căi de cercetare în ştiinţele mai puţin exacte. Organizarea asigură discutarea liberă a tuturor puntelor de vedere.
 
 
     
 
NEOADVANCED Web Design & IT Development