CUCUTENI 5000 REDIVIVUS 2020


Download Video: CUCUTENI 5000 REDIVIVUS 2020 (1.2 GB)

 
     

     
 
CUCUTENI 5000 REDIVIVUS 14 Ediții

 
     

     
 
CUCUTENI 5000 REDIVIVUS 2018
 
     

     
 
CUCUTENI 5000 REDIVIVUS 2017


 
     

     
 
CUCUTENI 5000 REDIVIVUS 2016 
     

     
 
CUCUTENI 5000 REDIVIVUS 2014

 
     

     
 
CUCUTENI 5000 REDIVIVUS 2013

 
     

     
 
CUCUTENI 5000 REDIVIVUS 2012
"Necunoscându-ţi trecutul, nu poţi zidi viitorul".

 
     

     
 
CUCUTENI 5000 REDIVIVUS 2011
„Mântuitorul îl trimite pe Andrei, fratele lui Petru, în Dacia cu misiunea de a lua în mâinile sale hăţurile războiului dintre daci şi romani şi a pune temelia celui dintâi popor creştin.” (I.Vicol).

 
     

     
 
CUCUTENI 5000 REDIVIVUS 2010
„Acest popor (românii) îşi are o istorie de 4 ori milenară de când s-a detaşat ca etnicitate din lumea societăţii primitive. O vechime cum nu au multe popoare, sau dacă o au, nu s-au menţinut pe teritoriul în care au apărut, aşa cum este cea a poporului român” (N.Iorga).

 
     

     
 
CUCUTENI 5000 REDIVIVUS 2008
„Acest popor (românii) îşi are o istorie de 4 ori milenară de când s-a detaşat ca etnicitate din lumea societăţii primitive. O vechime cum nu au multe popoare, sau dacă o au, nu s-au menţinut pe teritoriul în care au apărut, aşa cum este cea a poporului român” (N.Iorga).

 
     

     
 
CUCUTENI 5000 REDIVIVUS 2007
Minunata inspiraţie a prof. Lorin Cantemir de a organiza un simpozion cu tematica culturii Cucuteni cu participarea unui cerc larg de specialişti din diverse domenii ale ştiinţelor reale şi umanistice se pare că a prins rădăcini. Aflat la a doua ediţie simpozionul şi-a lărgit arealul şi numărul participanţilor. Convingerea Domniei sale a fost că împreună – specialiştii din domeniile exacte (inginerie ş.a. ştiinţe reale) şi mai puţin exacte(termenul îi aparţine) (arheologie, istorie etc.), vor găsi mai lesne răspunsuri la multe întrebări ce ţin de trecutul istoric al neamului nostru, preluând metode de cercetare din domeniul ştiinţelor exacte.
Download: Culegere Cucuteni 2007 (3,2Mb)

 
     

     
 
CUCUTENI 5000 REDIVIVUS 2006
Receptată de regulă prin vechime sau lupta pentru independenţă şi unitate, istoria românilor se impune a fi cunoscută şi prin puterea de creaţie a acestui popor, prin cultura lui inegalabilă. Pe parcursul mileniilor dezvoltarea societăţii a fost determinată de elementul creativ. Inventatorii anonimi ai focului, roţii, vaselor, celor mai primitive scule au fost şi creatorii civilizaţiilor. Se pare că epoca neoliticului (5500-2000p.ch.) este acea perioadă, în care activitatea creativă a căpătat proporţii şi manifestări impresionante. Au apărut adevăratele aşezări stabile cu locuinţe la suprafaţă, concepute de mintea omului.
Download: Culegere Cucuteni 2006 (2,1Mb)
 
     
 
NEOADVANCED Web Design & IT Development